" J-SCORE " หรือ " M-E-Y-C-I-D SCORE "  เป็นเครื่องมือช่วยอ่านงบการเงิน และกรองหุ้น
คิดค้นโดย "จักร์ ช่วยบำรุง" นักลงทุนชาวไทย  เพื่อช่วยย่นเวลาการอ่านงบการเงิน โดยใช้

Market cap ,P/E ,Yield ,Current ratio ,Increasing net profit และ Debt ratio

(กลุ่มสินเชื่อไม่นำ Current ratio มาคำนวณ) 

* J-SCORE ,MEYCID SCORE เป็นลิขสิทธิ์ของ ลงทุน.com
สมัครสมาชิก (Guest Area) เพื่อดู J-score และ Academy อัตรา 500 บ./ปี ติดต่อ 095-0755350