" J-SCORE " หรือ " M-E-Y-C-I-D SCORE "  เป็นเครื่องมือช่วยอ่านงบการเงิน และกรองหุ้น
คิดค้นโดย "จักร์ ช่วยบำรุง" นักลงทุนขอนแก่น  เพื่อช่วยย่นเวลาการอ่านงบการเงิน โดยใช้

Market cap ,P/E ,Yield ,Current ratio ,Increasing net profit และ Debt ratio

( J-Score เป็นส่วนหนึ่งของ " ระบบ JENESIS " ) 

*J-SCORE ,JENESIS เป็นลิขสิทธิ์ของ LONGTOON.COM
สมัครสมาชิก (Guest Area) เพื่อดู J-score และ Academy ติดต่อ 099-2310871